Ανάπτυξη;… Ευχαριστούμε δε θα πάρουμε!

Αφίσα που κολλιεται στις γειτονιές μας για το παραμύθι της ανάπτυξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *